The Rewrite (2014) พากย์ไทย

The Rewrite (2014) พากย์ไทย           ทุกวันนี้ การที่เราจะฝันเรื่องๆหนึ่งได้ เราก็ต้องมีจินตนาการ หลายๆอย่างรวมกันไป ถูกต้องไหมทุกคน แต่การจินตนาการนั้นก็ไม่ได้ง่ายๆ การที่เราจะจินตนาการสักเรื่องนึง แต่เรามีวิธีที่จะทำให้ทุกคนได้ จินตนาการได้ง่ายขึ้น โดยการให้ทุกคนไปเปิด เว็บดูหนัง เพื่อที่เราจะได้ ดูหนังเรื่องๆนั้น แล้วจำไปจินตานาการ แล้วนำไปฝันได้อย่าง ภาคภูมิใจ เชื่อเราวิธีนี้ดีที่สุดแล้ว ตั้งแต่เราเจอมาเลย เพราะ ทุกวันนี้นะหนังก็ได้มีมากมาย หลายเรื่อง โดยที่ว่าเราอยากจะฝันไปในทางไหนแค่นั้น สมมุติ คุณอยากจะฝันว่า วิ่งหนีผี […]